Styrk parforholdet!

Betanien Oslo holder kurs med oppstart i desember og januar

Få de praktiske verktøyene og den innsikten dere trenger for å bygge et sterkt og godt samliv som varer!

Familieterapeutene ved Stiftelsen Betanien Oslo har vært på kursledersertifisering gjennom amerikanske Gottman Institute og skal nå holde kurs i Gottmans 7 prinsipper for gode samliv.

Dr. John Gottman har forsket på parforhold i 40 år og han har komprimert all denne kunnskapen inn i 7 prinsipper. Kurset gir en forståelse av disse veldig konkrete prinsippene og hvordan man kan implementere dette i parforholdet. Kurset er ment å være forebyggende og det vil gi dere noen verktøy for hvordan dere kan få et godt samliv som varer. Det er et psyko-edukativt kurs og skal gi dere som par innsikt i den kunnskapen som finnes på området, det betyr at kurset ikke er par-terapi. Vi anbefaler noen timer med parterapi i etterkant av kurset, men dette er på ingen måte et krav.

Dette er hva par har fått ut av kurset:

  • Få konfliktene til å virke for parforholdet!
  • Oppnå dypere intimitet og tillitt
  • Identifisere hvilke konflikter som kan løses og hvilke som er vedvarende
  • Verktøy til å håndtere konflikt
  • Økt opplevelse av et sterk fundert vennskap
  • Klar og effektiv kommunikasjon

Kurset passer for alle som ønsker å styrke forholdet sitt, enten dere er kjærester, samboere, forlovede, nygift eller om dere har vært gift i mange år allerede. Kurset passer like godt for de som strever med konflikter i forholdet og de som opplever å ha et godt samliv, men ønsker å styrke det.

Vi starter opp første kursrekke tirsdag 5. desember 2017, kurset vil gå over 4 tirsdager, to tirsdager i desember og to i januar siste kurskveld er 15. januar. Deretter holdes en kursrekke med oppstart lørdag 6. januar og går over 4 lørdager frem til og med lørdag 27. januar.

Vi vil holde gratis informasjonskveld torsdag 16.novermber kl 17:30, i våre lokaler i Akersbakken 37 B.