VERDIGRUNNLAG

HVEM ER VI

Vi er et team av familieveiledere med ulik bakgrunn og kompetanse som alle er opptatt av at familiene vi møter er eksperter i sine liv. Vi vil derfor møte våre klienter på deres premisser og alltid tilpasse vår veiledning.

For oss er relasjon det viktigste verktøyet for å skape endring. Våre terapeuter og veiledere er opptatt av å hele tiden holde sin relasjonskompetanse i fokus, slik at vi kan skape trygge og gode relasjoner til de vi møter. Bare da kan vi komme i posisjon til å hjelpe våre klienter. Når vi mislykkes i å etablere en god relasjon, er det vårt ansvar å gjøre de nødvendige tilpasningene som må til for å skape et godt grunnlag for videre kommunikasjon.

Det viktigste for oss er å være en medvandrer. For å være en medvandrer, må vi finne en god «vandretakt»: noen ganger går vi foran, andre ganger bak, men hele tiden i tempo med klienten. Klienten må selv bevege seg og ta ansvar for retningen, men vi vil gjøre vårt for at han eller hun får den nødvendige støtten til å tørre å stole på egne ressurser og ta styringen i egen livssituasjon.

Vi vet at religiøs tro og kultur har stor påvirkning på valgene vi tar i livet. For oss i Betanien familieveiledning er tro og kultur en ressurs og en styrke, det kan tilføre både mening og tilhørighet til livene våre. Likevel vet vi at det også kan være utfordringer knyttet til dette. Spesielt når man opplever at valgene man tar går på kant med ens tro eller kultur. Hvis man opplever å være rådvill og ikke vite hvordan man kan gå videre, kan det være fint å snakke med noen som har forståelse og erfaring med akkurat dette. Vi tar tro og kultur på alvor når vi møter klienter.

VERDIGRUNNLAG

HVEM ER VI

Vi er et team av familieveiledere med ulik bakgrunn og kompetanse som alle er opptatt av at familiene vi møter er eksperter i sine liv. Vi vil derfor møte våre klienter på deres premisser og alltid tilpasse vår veiledning.

For oss er relasjon det viktigste verktøyet for å skape endring. Våre terapeuter og veiledere er opptatt av å hele tiden holde sin relasjonskompetanse i fokus, slik at vi kan skape trygge og gode relasjoner til de vi møter. Bare da kan vi komme i posisjon til å hjelpe våre klienter. Når vi mislykkes i å etablere en god relasjon, er det vårt ansvar å gjøre de nødvendige tilpasningene som må til for å skape et godt grunnlag for videre kommunikasjon.

Det viktigste for oss er å være en medvandrer. For å være en medvandrer, må vi finne en god «vandretakt»: noen ganger går vi foran, andre ganger bak, men hele tiden i tempo med klienten. Klienten må selv bevege seg og ta ansvar for retningen, men vi vil gjøre vårt for at han eller hun får den nødvendige støtten til å tørre å stole på egne ressurser og ta styringen i egen livssituasjon.

Vi vet at religiøs tro og kultur har stor påvirkning på valgene vi tar i livet. For oss i Betanien familieveiledning er tro og kultur en ressurs og en styrke, det kan tilføre både mening og tilhørighet til livene våre. Likevel vet vi at det også kan være utfordringer knyttet til dette. Spesielt når man opplever at valgene man tar går på kant med ens tro eller kultur. Hvis man opplever å være rådvill og ikke vite hvordan man kan gå videre, kan det være fint å snakke med noen som har forståelse og erfaring med akkurat dette. Vi tar tro og kultur på alvor når vi møter klienter.

VÅR HISTORIE

VI HAR ALLE VÅR HISTORIE SOM ER MED Å FORME OSS

Også vi Betanien familieveiledning har vår historie som er med å forme hvem vi er i dag.

Vår historie går tilbake til 1897, da to diakonisser i metodistkirken ble grepet av nøden blant Oslos mest fattige som manglet helsetilbud – og gjorde noe med det. De tok ett års utdanning innen sykepleie i Hamburg, leide en kvistleilighet i Oslo og med en lånt startkapital på 200 kr tilbød de helsetjenester til byens marginaliserte. Virksomheten vokste til å bli et hospital som på det største hadde 120 sengeplasser i tillegg til polikliniske poster og sykepleierutdanning. I 1980 kuttet Oslo kommune driftsstøtten til sykehuset.

Da Betaniens avdeling for inkludering og familie så smått begynte å ta form i 2003, var det med de samme tankene som drivkraft: Hvilke mennesker er det som i dagens Norge ikke fanges opp gjennom eksisterende tilbud? Betanien har drevet og utviklet en rekke prosjekter, herunder kurs for barn, unge, voksne og foreldre med flerkulturell bakgrunn. Vi har arbeidet selvstendig og i samarbeid med andre. Vi har samarbeidet blant annet med bydel Alna, bydel Sagene, bydel Grunerløkka, landet forøvrig og med økonomisk støtte fra en rekke legater samt barne- og likestillingsdepartementet. I perioden 2010-2011 startet Betanien arbeidet med familieveiledning, endrings- og utviklingstiltak i familien og har rammeavtale med Oslo kommune og 6 kommuner i Nedre Romerike. Arbeidet er pågående i dag og vi avventer nå ny rammeavtale fra Oslo kommune.