VERDIGRUNNLAG

HVEM ER VI

Vi er et team av familieveiledere med ulik bakgrunn og kompetanse som alle er opptatt av at familiene vi møter er eksperter i sine liv. Vi vil derfor møte våre klienter på deres premisser og alltid tilpasse vår veiledning.

For oss er relasjon det viktigste verktøyet for å skape endring. Våre terapeuter og veiledere er opptatt av å hele tiden holde sin relasjonskompetanse i fokus, slik at vi kan skape trygge og gode relasjoner til de vi møter. Bare da kan vi komme i posisjon til å hjelpe våre klienter. Når vi mislykkes i å etablere en god relasjon, er det vårt ansvar å gjøre de nødvendige tilpasningene som må til for å skape et godt grunnlag for videre kommunikasjon.

Det viktigste for oss er å være en medvandrer. For å være en medvandrer, må vi finne en god «vandretakt»: noen ganger går vi foran, andre ganger bak, men hele tiden i tempo med klienten. Klienten må selv bevege seg og ta ansvar for retningen, men vi vil gjøre vårt for at han eller hun får den nødvendige støtten til å tørre å stole på egne ressurser og ta styringen i egen livssituasjon.

Vi vet at religiøs tro og kultur har stor påvirkning på valgene vi tar i livet. For oss i Betanien familieveiledning er tro og kultur en ressurs og en styrke, det kan tilføre både mening og tilhørighet til livene våre. Likevel vet vi at det også kan være utfordringer knyttet til dette. Spesielt når man opplever at valgene man tar går på kant med ens tro eller kultur. Hvis man opplever å være rådvill og ikke vite hvordan man kan gå videre, kan det være fint å snakke med noen som har forståelse og erfaring med akkurat dette. Vi tar tro og kultur på alvor når vi møter klienter.