KONTAKT OSS

Relasjonene vi er en del av, påvirker vår livskvalitet og vår opplevelse av trivsel, tilhørighet og verdi for andre. Vi ønsker å gi deg som klient innsikt i dine strategier og rolle i relasjon til andre. Derfra kan vi sammen finne nye, mer hensiktsmessige, strategier for hvordan du oppnår gode og meningsfulle relasjoner til de rundt deg.

Les mer om vårt tilbud her.