FAMILIEVEILEDNING
VI SETTER FOKUS PÅ RELASJONER,
FAMILIELIV OG PARFORHOLD

PER FUGELLI

«Vi lengter alle etter å tilhøre en flokk av ufullkomne skapninger, ikke en flokk av glansbilder og overmennesker.»

LITT OM VEILEDNING HOS OSS

Relasjoner er en viktig del av livet for oss alle. Samtidig kan relasjoner være komplisert, utfordrende og noen ganger ødeleggende. Vi opplever alle utfordringer i relasjon til andre. Noen relasjoner betyr mye for oss og er verdt å ta vare på ved å investere litt ekstra. Andre ganger kan vi trenge hjelp med hvordan vi skal forholde oss til de relasjonene i livet som skader oss. Hos oss kan du få veiledning på dette, enten alene eller sammen med andre. Du kan komme til veiledning med noen i en nær relasjon, familie og barn, eller andre viktige personer. Hos oss er det relasjoner som står i fokus. Vi veileder på det som foregår mellom mennesker. Vi er opptatt av hvordan våre tidlige relasjoner i livet har formet oss til den vi er i møte med andre i dag. Vi er nysgjerrig på å forstå, sammen med deg, hvordan du kan kan leve godt med de relasjonene du har.

PARTERAPI

Å SKAPE BEVEGELSE I DET SOM ER FASTLÅST

FAMILIETERAPI

FOR DEG/DERE, BARNA OG ANDRE NÆRE RELASJONER

INDIVIDUELL TERAPI

HVORDAN FÅ DET BEDRE MED DEG SELV OG I RELASJON TIL ANDRE

FORSONING

FORSONING VED BRUDD I RELASJON ELLER Å FORSONE SEG MED DE RELASJONENE MAN HAR

TILGIVELSE

TILGIVELSE KAN VÆRE EN KRAFTFULL PROSESS BÅDE FOR DEN SOM TILGIR OG DEN SOM BLIR TILGITT

GJENOPPRETTELSE

BISTAND TIL GJENOPPRETTELSE AV EN VANSKELIG RELASJON

TILHØRIGHET

OPPLEVELSEN AV TILHØRIGHET OG Å HA BETYDNING FOR ANDRE, ER NOE AV DET VIKTIGSTE FOR MENNESKETS HELSE

main3

KONTAKT OSS

Relasjonene vi er en del av, påvirker vår livskvalitet og vår opplevelse av trivsel, tilhørighet og verdi for andre. Vi ønsker å gi deg som klient innsikt i dine strategier og rolle i relasjon til andre. Derfra kan vi sammen finne nye, mer hensiktsmessige, strategier for hvordan du oppnår gode og meningsfulle relasjoner til de rundt deg.

Les mer om vårt tilbud her.

Ta kontakt i dag for å se hvordan vi kan hjelpe akkurat deg.